Als we het hebben over een deurwaarder, dan kunnen we onderscheid maken tussen een belasting- en een gerechtsdeurwaarder. Over laatstgenoemde gaat dit artikel. Wat zijn bevoegdheden van een gerechtsdeurwaarder? Maar eerst wat is dat?

Wat is een gerechtsdeurwaarder?

Bij een gerechtsdeurwaarder praten we over een openbaar ambtenaar, die benoemd is door de Kroon. Deze persoon kan een zelfstandige ondernemer zijn en is in die zin vergelijkbaar met een notaris. Gerechtsdeurwaarders worden door schuldeisers in de arm genomen om een schuld te innen. Als dat laatste in handen is gegeven van een incassobureau, dan kan dat een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Een gerechtsdeurwaarder is bij de wet bevoegd om wettelijke taken uit te voeren. Welke dat zijn? Daarop komt nu aan de orde.

Bevoegdheden van een gerechtsdeurwaarder

De bevoegdheden van een gerechtsdeurwaarder zijn onder meer:

  • een gerechtelijke procedure beginnen, bijvoorbeeld met een dagvaarding
  • het betekenen van een rechtelijke uitspraak
  • het beslag leggen op een (on)roerende goed
  • de beslaglegging op een bankrekening of inkomen
  • de uitvoering van een ontruiming
  • een openbare verkoping houden van goederen

We zullen hieronder een aantal termen toelichten.

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een oproep om voor de rechter te verschijnen. Het is een officieel document. Daarin staat waarover de zaak gaat en de onderbouwing van de eis, inclusief de bewijzen. Met een dagvaarding begint een zaak bij de rechtbank.

Wat is een beslaglegging?

Bij een beslaglegging wordt van iemand goederen in beslag genomen. Dat kan alleen een gerechtsdeurwaarder doen. Die is daar wettelijk toe bevoegd. Een gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op onder meer:

  • roerende goederen, zoals de inventaris of voorraad van een bedrijf en eigendommen van een natuurlijk persoon
  • geld en geldelijk tegoeden, zoals op een bankrekening
  • inkomsten. Bijvoorbeeld een salaris
  • onroerende goederen, zoals een bedrijfsgebouw of een priv√©woning

Wat is een ontruiming?

Na een ontruiming komt een ruimte weer ter beschikking van diens eigenaar. De huidige gebruiker ervan dient alle eigendommen eruit te verwijderen.

Wat is een openbare verkoping?

Bij een openbare verkoping worden goederen verkocht. Dat kan bij afslag, opbod, of middels opbod en afslag.