Incasso door een incassobureau of een deurwaarder

Wanneer u geld schuldig bent aan een schuldeiser, kan een aanraking met deurwaarder bijzonder vervelend zijn. Een deurwaarder of een incassobureau kunnen zich ertoe verbinden geld terug te vorderen zoals gemeentelijke belastingaanslagen, parkeerboetes, gerechtelijke boetes of vonnissen van de rechtbank. 

Het hebben van schulden is geen misdrijf en ontneemt u niet van uw rechten. Maar zodra u bepaalde rekeningen niet kunt betalen, besef dan wel dat dit niet bij waarschuwende brieven of telefoontjes blijft.
Een deurwaarder kan ook om andere redenen bij u aan huis komen, bijvoorbeeld om gerechtelijke stukken te betekenen of om aanmaningen en dagvaardingen te doen.

Beter voorkomen dan een aanraking met deurwaarder

Als u denkt dat er een deurwaarder bij u langskomt om schulden te innen, kunt u dit tegenhouden door het geld dat u verschuldigd bent meteen te betalen.
Wanneer de deurwaarder aanklopt, heeft hij een machtiging mee om waardevolle spullen zoals een tv, meubels mee te nemen. Wat je nodig hebt om te leven (koelkast, fornuis, kledij) of spullen die op een andere naam staan, mogen zij niet in beslag nemen.
Als u een deurwaarder niet binnenlaat of weigert te betalen, kunnen ze wel dingen van buiten uw huis meenemen, bijvoorbeeld uw auto.

Let wel, de gerechtsdeurwaarders kunnen uw woning niet betreden:

  • Met geweld, bijvoorbeeld door langs je heen te duwen
  • Als alleen kinderen onder de 16 of kwetsbare personen (bijvoorbeeld met een handicap) aanwezig zijn
  • In de late avond, vroege morgen en ’s nacht
  • door alles behalve de deur

Besef wel dat de hoofdtaak van een deurwaarder eruit bestaat om uw schuldeisers te betalen. Behandel deze mensen zoals u zelf behandeld wilt worden. Hun werk is niet gemakkelijk, en hen beledigen maakt de situatie niet makkelijker. Neem een ​​respectvolle toon aan. Zij kunnen immers een minnelijke schikking voorstellen.

Schuldenbeheer aanvragen

Raakt u niet uit de schulden , dan kan schuldbemiddeling een verstandige optie zijn. Het maakt niet uit hoeveel ongedekte schulden u heeft, of hoeveel geldschieters u heeft – schuldbemiddelaars proberen iedereen met schulden te helpen die hulp nodig heeft.